Wednesday, February 26, 2020 - 14:57

U Ljubuškom je u periodu 25. i 26.02.2020. godine, održan redovni sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i  policijskih  komesara, odnosno direktora županijskih ministarstava unutranjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2019. godinu, te informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period siječanj 2020. godine, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u F BiH, sa naglaskom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i druga aktualna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Promatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima županijskih ministarstva unutarnjih poslova kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentirani po segmentima za izvještajni period 2019. godine, a u odnosu na isti period 2018. godine, karakterizira se smanjenje broja izvršenih kaznenih djela za 195 (ili 1,21%), broj prometnih nesreća za 1.722 (ili 6,64%), broj napada na ovlaštene službene osobe manji  je za 15 (ili 16,30%), dok je povećan broj registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 418 (ili 2,80%).

Izneseni su statistički pokazatelji i za mjesec siječanj  2020. godine u odnosu na siječanj 2019. godine, te je evidentno povećanje broja izvršenih kaznenih djela za 116 (ili 9,30%), broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 36 (ili 3,65%), broj prometnih nesreća za 18 (ili 0,94%), dok je smanjen broj napada na ovlaštene službene osobe koji je manji za 2 (ili 28,57%) u odnosu na isti period 2019. godine.

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definira kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su obrađeni na temelju podataka Federalne uprave policije i županijskih ministarstava unutarnjih poslova, stanje sigurnosti u FBIH može se definirati zadovoljavajuće, s tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

S tim u vezi, na sastanku je napravljen osvrt na problematiku migracija, te je naglašeno da je protekla 2019. godina bila u znaku migrantske krize zbog velikog priliva i boravka migranata na područjima Unsko-sanske županije, Sarajevske županije i Tuzlanske županije.

Prilivom velikog broja migranata na području Federacije Bosne i Hercegovine došlo je do narušavanja sigurnosne situacije, koja se ogledala u povećanom broju kaznenih djela počinjenih od strane migranata, i to razbojništava, teških krađa, krađa, oštećenja tuđe stvari, ugrožavanja sigurnosti na štetu građana, kao i narušavanja javnog reda i mira, napada na policijske službenike, oštećenja tuđe stvari, masovnih tuča, te nasilničkog ponašanja na područjima gore navedenih županija.

Migranti nerijetko koriste određene slabosti sistema pa su nakon izvršenja kaznenih djela i privođenja uglavnom davali lažni identitet koji je teško provjeriti obzirom da se provjere vrše isključivo posredstvom zemalja iz kojih dolaze, a isti uglavnom navode da dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom kao što je Irak, Sirija i Afganistan. Navedeno predstavlja evidentan problem za policijske agencije obzirom da se utvrđivanje identiteta izvršitelja kaznenih djela migranata vrši uglavnom na osnovu njihovog osobnog iskaza, daktiloskopiranja, te na osnovu DNK u slučaju izvršenja težih kaznenih djela, istakao je Zamjenik direktora FUP-e, Ensad Korman.

Pored navedenog na sastanku je napravljen osvrt na značajnije operativne akcije i aktivnosti  koje su bile u predmet  zanimanja javnosti u prethodnom periodu.

Nakon rasprava i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

  • Kada je u pitanju problematika vezana za migrantsku krizu, u tekućoj 2020. godini može doći do narušavanja sigurnosne situacije na određenim područjima Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko nadležne institucije u Bosni i Hercegovini blagovremeno ne poduzmu adekvatne mjere i radnje u pogledu ulaska migranata sa istoka u BiH, jer postoji vjerojatnost da će se početkom proljeća i dolaskom ljepšeg vremena priliv migranata ponovno povećati.

 

  • Kao potpisnici Sporazuma o uspostavi sustava elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužiteljstava u BiH, po pitanju migracija kao i drugih kaznenih djela, Federalna uprava policije i županijska  ministarstva unutarnjih poslova nastavit će sa međusobnom kontinuiranom suradnjam, suradnjam sa ostalim agencijama za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, kao i nadležnim tužiteljstavima i sudovima, posebno u pogledu razmjene podataka, provjere i utvrđivanja identiteta, te drugim zakonom propisanim aktivnostima.

 

  • Vezano za Sporazum o uređivanju međusobnih odnosa, prava i obaveza Federalne uprave policije i županijskih ministarstava unutarnjih poslova, a u vezi provedbe i održavanja informacijskog sustava za elektronsku razmjenu podataka iz evidencija policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, u narednom periodu poduzet će se aktivnosti koje se odnose na unaprijeđenje, razvoj i održavanje sistema u pogledu angažiranja vanjskog suradnika koji će preuzeti navedene poslove, a koje troškove će snositi svi potpisnici sporazuma na temelju odredbi kojima je definirana navedena oblast. S tim u vezi, Federalna uprava policije je preuzela obavezu da do narednog sastanka prikupi svu potrebnu dokumentaciju na pripremi i provedbi kompletne procedure oko angažiranja vanjskog suradnika obzirom da se server nalazi u zgradi Federalne uprave policije.

 

  • Sudionici sastanka su izrazili zabrinutost s obzirom da je u posljednje vrijeme primjetan trend negativnog ocjenjivanja policijskih komesara, što uveliko utiče na učinkovitosti rada i nestabilnosti policijskog organa u obavljanju svojih primarnih zadataka u očuvanju sigurnosti.

 

  • U pogledu nepopunjenosti upražnjenih radnih mjesta i nedostatku stručnog kadra u pojedinim županijskim ministarstvima unutarnjih poslova pokrenuti inicijativu prema ministrima navedenih ministarstava i nadležnim Vladama, u cilju što skorijeg donošenja adekvatnih zaključaka u pogledu raspisivanja natječajnih procedura.

 

  • U konačnici je donesen zaključak da će se u sljedećem razdoblju intezivirati i jačati suradnja između Federalne uprave policije i županijskih ministarstava unutarnjih poslova po svim linijama o oblastima rada navedenih institucija, u smislu održavanja redovnih sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke je bilo domaćin ovog dvodnevnog sastanka, na kojem je pored direktora i policijskih komesara bila prisutna i predstavnica OHR-a.

 

Fotogalerija: https://mupzzh.ba/content/dvodnevni-sastanak-koordinacije-direktora-fup-i-policijskih-komesara-mup-ova

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽZH

 

UPRAVA POLICIJE