Saturday, October 17, 2020 - 18:03

U subotu 17.10.2020. godine, u Ljevaonci čelika Jelšingrad u Banja Luci, uništeno je malo oružje i lako naoružanje zaostalo iz rata, koje su BH policijske agencije prikupile od građana tijekom akcije "Žetva".

Ovo uništavanje organizirano je u suradnji s UNDP-om i Nacionalnim tijelom - odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini.

MUP Županije Zapadnohercegovačke predao je na uništavanje ukupno 72 komada oružja, od toga 11 pušaka, 5 sačmara s glatkom cijevi,  42 automatske puške, 3 mitraljeza, 1 zračnu pušku, 4 minobacača, 1 ručni bacač raketa, 2 postolja od minobacača i 3 nosača minobacača.