Friday, April 26, 2024 - 19:56

Nakon što je u siječnju u Ljubuškom održan redovan sastanak Koordinacije policijskih komesara/direktora Uprave policije županijskih ministarstava unutarnjih poslova i direktora FUP-e, u Neumu su  23. i 24. travnja 2024.godine domaćini sastanka bili ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije koji je otvorio sastanak i komesar Uprave policije, Robert Perić. Na sastanku su se izvršile analize informacija u svezi stanja kriminaliteta na području njihove nadležnosti za vremenski period od siječnja-ožujka 2024. godine koji je uspoređen s istim periodom u 2023. godini gdje su utvrđena povećanja iz oblasti izvršenih kaznenih djela 10,82%, narušavanja javnog reda i mira 13,96% i napad na ovlaštene službene osobe 14,29%. Evidentno je smanjenje broja prometnih nezgoda za 1,78%.

Na sastanku su doneseni i zaključci:

  1. Promatrajući stanje sigurnosti na području FBiH kroz iskazane parametre za jasno definirane oblasti koje se odnose na stanje kriminaliteta-sigurnosti, a koje se sačinjavaju na temelju podataka FUP-e i Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, stanje sigurnosti u Federaciji BiH tijekom perioda siječanj-ožujak 2024. godine ocjenjuje se zadovoljavajući.
  2. Rukovoditelji policijskih agencija u FBiH pružaju punu podršku i suglasni su da se u narednom periodu oformi radna grupa koju će činiti predstavnici svih policijskih institucija s područja FBiH s ciljem uspostavljanja „Amber Alert“ sustava s ciljem alarmiranja javnosti u slučaju nestanka djece.
  3. Pokrenuta je inicijativa o definiranju kaznenih odredbi vezanih za čl. 7 st.3 t.a) „Zakona o komunikacijama BiH“ Službene novine BiH broj: 31/03, 75/06,32/10 i 98/12 kojim se definira pružanje telekomunikacijskih usluga s ciljem zaključivanja pisanog ugovora s korisnicima, obzirom da se prilikom kupovine SIM kartica za „prepaid“pretplatničke brojeve koji se često koriste prilikom izvršenja kaznenih djela i počiniteljima omogućava anonimnost čime je smanjena mogućnost utvrđivanja identiteta osoba prilikom dokumentiranja kaznenih djela.
  4. Jednoglasno je donesen zaključak da Federalno ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji FUP uputi zahtjev Vijeću ministara BiH da se žurno uvrsti u parlamentarnu proceduru izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama BiH s ciljem da se nabavka policijskih odora uokviri u čl.10 predmetnog Zakona u smislu nabavke po posebnim procedurama obzirom da dosadašnja zakonska regulativa omogućava žalbe postupaka javnih nabavki policijskih odora što otežava izvršavanje nabavke policijskih odora.
  5. Nazočni su iskazali nezadovoljstvo brojem smještajnih kapaciteta i opremanjem kadeta na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, te zahtijevaju od resornog ministra poduzimanje raspoloživih aktivnosti za rješavanje ozbiljnih problema o kojima je u prethodnom periodu informiran, te da rukovoditelje Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova u što kraćem roku informira o učinjenom.

Sudionici sastanka također su bili predstavnici OSCE-a, predstavnici delegacije Europske unije u BiH, pružajući punu podršku provođenju mjera u cilju održavanja i jačanja sigurnosti.