Friday, September 15, 2023 - 14:31

Uz podršku projekta „Jačanje među-agencijske policijske suradnje i koordinacije u Bosni i Hercegovini“, Ured Europske unije u Bosni i Hercegovini organizirao je, u suradnji s Ambasadom Austrije u Bosni i Hercegovini, studijsku posjetu Austriji za direktore policijskih tijela u BiH s državnog, entitetskog i županijskog nivoa.

U periodu od 27. do 30.08.2023. godine, održani su sastanci na visokom nivou sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Austrije, na kojima je razgovarano o suradnji na provedbi zakona, radu policije u zajednici, borbi protiv svih teških oblika kriminaliteta i blagovremenoj razmjeni informacija.

Na sastanku je sudjelovao, uz direktore Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Granične policije BiH, MUP-a Republike Srpske, MUP-a Federacije BiH, Službe za poslove sa strancima i Uprava policije Tuzlanske županije, Hercegovačko-neretvanske, Bosansko-podrinjske županije, i policijski komesar Uprave policije MUP-a Županije Zapadnohercegovačke, generalni inspektor Ivan Brkić.

Posjeta je za cilj imala unapređenje policijske suradnje i dodatno jačanje kapaciteta agencija za provedbu zakona u BiH u pravcu međuagencijske policijske koordinacije i interoperabilnosti, strateškog i taktičkog planiranja, te upoznavanje s najboljim standardima u državama članicama EU.

Tijekom posjete, direktori policijskih tijela su mogli saznati više o najboljim praksama i operativnom radu austrijskih nacionalnih službi za provedbu zakona, kao i suradnji unutar EU i s državama koje nisu članice EU koristeći EMPACT, zajedničke istražne timove, EUROPOL, INTERPOL/SIRENE i druge alate. Upoznati su sa sigurnosnim prijetnjama i trendovima u organiziranom kriminalu, nelegalnim migracijama, cyber kriminalitetu i terorizmu, te sigurnoj razmjeni informacija u okviru proaktivnih istraga.

 

Fotogalerija: https://mupzzh.ba/content/studijska-posjeta-austriji

 

UPRAVA POLICIJE MUP-a ŽZH