Thursday, February 20, 2020 - 15:42

Ovim putem informiramo našu poštovanu javnost o svim poduzetim mjerama i radnjama ove Uprave policije u cilju pravodobnog informiranja javnosti potičući transparentnost što je neophodno za svako demokratsko društvo.

Stanje sigurnosti na području Županije u 2019. godini uspoređeno s istim razdobljem prethodne godine karakterizira smanjenje broja počinjenih kaznenih djela za 80 ili 21%, broja  prometnih nezgoda za  19 ili 2% i  povećanje broja evidentiranih  prekršaja JRIM-a za 9 ili 5%. 

JAVNI RED I MIR

Sagledavajući strukturu prekršaja, od počinjenih 195 prekršaja JRiM u 2019. godini na području ŽZH, najviše ih je počinjeno odbijanjem zapovijedi i omalovažavanjem policijskih  službenika 60 ili 31%, zatim tučom 47 ili 24%; naročito drskim ponašanjem 35 ili 18%, svađom, vikom, nepristojnim ponašanjem 28 ili 14%; prosjačenjem  12 ili 6%, neovlaštena uporaba oružja 2 ili 1%, i ostali prekršaji iz Zakona o JRiM 11 ili 6%.

Prilikom narušavanja JRIM-a 27 osoba (prošle god. 50 osoba), su zadobile lakše tjelesne povrede (od kojih su 2 maloljetnika i 5  povratnika).

Prema mjestu počinjenja, većina prekršaja počinjena je na javnim mjestima.

U svim evidentiranim slučajevima narušenog JRiM-a u 2019.g. pravovremeno su intervenirali policijski službenici, prikupili dokaze o počinjenim prekršajima te protiv 241 počinitelja (od kojih su 3 maloljetnika, 35 povratnika i 4 strana državljanina), poduzeli odgovarajuće mjere, odnosno podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka (8) ili im je izdan prekršajni nalog (188).

U promatranom razdoblju održano je 556 javnih okupljanja koje su osiguravali policijski službenici ove Uprave policije sukladno sačinjenim planovima rada za svako osiguranje.

SIGURNOST PROMETA

 Pored redovitih poslova kontrole i reguliranja cestovnog prometa na razini Uprave policije MUP-a, policijski službenici provodili su akcije pojačane kontrole prometa na cestama ŽZH sukladno  okvirnom Planu Uprave policije, a provedene su i županijske akcije: „Djeca sigurna u prometu“, „Oprezno u prometu 2019  i „Zima “.

Također, organizirano je više radnih sastanaka s rukovodnim djelatnicima iz ustrojbenih jedinica MUP-a u cilju analize, praćenja i planiranja aktivnosti u cilju povoljnijeg stanja u sigurnosti prometa.

U oblasti sigurnosti cestovnog prometa u 2019.g. evidentirano je 751 prometna nezgoda, što je u odnosu na 2018. godinu manje za 19 ili 2%, broj smrtno stradalih je 5, što je manje za 2 ili 29% u odnosu na 2018. godinu kada je bilo 7 poginulih, broj povrijeđenih osoba veći je za 6 ili 1% i broj nezgoda s materijalnom štetom manji je za 16 ili 3%.

Prema svojstvu sudionika u prometu, smrtno su stradala 4 vozača i 1 pješak.  Od ukupnog broja stradalih u prometnim nezgodama najviše je vozača 300 ili 64%, zatim  putnika 163 ili 34%  i pješaka 8 ili 2%.

Podneseno je ukupno  256 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdano je 19066 prekršajnih naloga, podneseno je 20 izvješća zbog počinjenih KD ugrožavanja sigurnosti prometa nadležnom tužiteljstvu, isključeno i otkriveno neregistriranih vozila u prometu je 2400 (od toga je 96 vozila isključeno zbog tehničke neispravnosti) i 928 vozača zbog kršenja zakonskih odredba (pod utjecajem alkohola-761, bez položenog vozačkog ispita–108  i  pod izrečenom zaštitnom mjerom – 59).

U odnosu na 2018. godinu poduzete represivne mjere su u prikazanim pokazateljima bez značajnijih odstupanja.

Iz priloženih statističkih podataka vidljivo je da su rezultati rada policijskih službenika ukupno stanje sigurnosti cestovnog prometa svih sudionika podigli na višu razinu sigurnosti.

KRIMINALITET

Tijekom 2019. godine policijski službenici kriminalističke policije Uprave policije ovog Ministarstva, poduzimali su sve potrebne mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja kaznenih djela, a posebno kad su u pitanju teška kaznena djela, te djela iz oblasti koruptivnog kriminaliteta, kao i praćenje osoba sklonih vršenju kaznenih djela, glede njihove organiziranosti-povezanosti na širem području.

Isto tako policijski službenici kriminalističke policije, zajedno sa policijskim službenicima Policijskih uprava, kontinuirano su bili angažirani na prevenciji vršenja kaznenih djela na području ŽZH-e.

 Policijski službenici ove Uprave policije u promatranom razdoblju su postupali po zavedenim akcijama kodnog naziva: „Bankomati“, „Migrant“, „Gastarbajter“, „Lord“, „Vin“ i „Zeus“.

Što se tiče statističkih pokazatelja u 2019. godini na području Županije evidentirano je 300 kaznenih djela, što je za 80 ili 21%  manje  u odnosu na 2018. godinu.

Od 300 KD, 140  je izvršeno po NN počinitelju, što je za 29  ili 17% manje  nego u 2018. godini.

Od 300 počinjenih KD u 2019.g. rasvijetljeno je i dokumentirano 213  KD ili 71%.

Od 140 KD  po NN počinitelju, rasvijetljena su 53 ili 38%, ( a također rasvijetljeno je i 11 KD  počinjenih  u ranijem izvještajnom razdoblju, odnosno počinjenih i evidentiranih po NN u prethodnim godinama).

 Protiv 266 počinitelja podnesena su izvješća o počinjenom KD nadležnim tužiteljstvima. Od navedenog broja počinitelja 6 ili 3% su maloljetnici, 5 ili 2% su strani državljani i 34 ili 13% su  povratnici-recidivisti.

 Prilikom rasvjetljavanja KD, 84 osobe su lišene slobode po čl. 153. ZKP-a  F BiH.

 U promatranom razdoblju na području nadležnosti MUP-a ŽZH evidentirano je trideset i jedan (31) slučaj zapljene opojnih droga, od čega šesnaest (16) slučajeva na području nadležnosti PU Ljubuški, šest (6) slučaja na području nadležnosti PU Posušje, osam (8) slučaja na području nadležnosti PU Široki Brijeg, te jedan (1) slučaj zapljene opojne droge na području koje pokriva PU Grude.

  Iz poglavlja 25. KD iz oblasti KD protiv imovine KZ F BiH evidentiran je najveći broj KD od čega je počinjeno sto (100) KD Krađa i Teških krađa 100, pet (5) KD Razbojništva.

U promatranom razdoblju upućeno je 12 izvješća o postupanju, od čega je  devet (9) slučajeva zadesa i tri (3) slučaja samoubojstva.                                                                 

NADZORNO – USMJERIVAČKA DJELATNOST I STEGOVNA ODGOVORNOST

 U vremenskom periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine. Policijski službenici Odsjeka za inspekcije i kontrolu zakonitog postupanja u suradnji sa policijskim službenicima Odsjeka za unutarnju kontrolu poduzimali su redovite mjere i aktivnosti u okviru svojih nadležnosti. U navedenom periodu policijski službenici su izvršili 37 nadzora. Od ukupno izvršenih nadzora, 18 je upravno-inspekcijskih i 19 kontrolno-usmjerivačkih.

 Tijekom 2019. godine policijski službenici Odsjeka za unutarnju kontrolu zaprimili su i postupali po četrdeset i sedam (47) predmeta.    

URED POLICIJSKOG  KOMESARA–RAVNATELJA POLICIJE

U promatranom razdoblju Ured policijskog komesara, pored ostalog, obavljao je  slijedeće:

 Ured policijskog komesara u 2019. godini izvršavao je sve poslove i zadatke iz članka 50. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu MUP-a ŽZH. Tijekom 2019. godine doneseni su sljedeći zakonski i podzakonski propisi:

- Zakon o izmjenama Zakona o oružju i streljivu ŽZH,

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH,

- Pravilnik o premještanju vozila koji još nije objavljen u Narodnim novinama ŽZH,

- Naputak o unutarnjem i vanjskom osiguranju zgrade sjedišta MUP-a ŽZH u Ljubuškom,

- Pravilnik o posebnoj službenoj odori i dopunskim dijelovima odore policijskih službenika Županije Zapadnohercegovačke,

- Izmjene Pravilnika o posebnoj službenoj odori i dopunskim dijelovima odore policijskih službenika ŽZH,

- Uredba o činovima policijskih službenika.

 

Odsjek pravnih poslova postupao je po žalbama građana u drugom stupnju za koje je nadležna Uprava policije. 

 

UPRAVA POLICIJE