Tuesday, June 23, 2020 - 13:57

Danas je u službenim prostorijama MUP-a ŽZH predstavljen projekt „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ kojeg provode Centar za sigurnosne studije,  Udruženje „Mreža policijskih službenica“  i Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF).

Projekt je predstavljen od strane policijske službenice Martine Milas koja je ujedno i koordinatorica Udruženja „Mreža policijskih službenica“ za Županiju Zapadnohercegovačku kojom prilikom je policijski komesar Uprave policije MUP-a ŽZH upoznat s ciljevima i aktivnostima projekta.

Projekt je započeo implementacijom u siječnju 2020.godine, a vrijeme njegovog trajanja je dvadeset (20) mjeseci .

Opći cilj projekta je osnaživanje ljudskih prava unutar policijskih agencija te prilikom primjene policijskih ovlasti, a specifični ciljevi su unaprijediti ravnopravnost spolova unutar policijskih agencija, promovirati ulogu žena u policiji i poboljšati poštivanje ljudskih prava prilikom primjene policijskih ovlasti.

Projekt ima pet (5) glavnih aktivnosti i predviđena je realizacija istih:

  • Unapređivanje rodne perspektive, upravljanja ljudskim resursima u policijskim agencijama,
  • Obuka trenera/ice o rodnim pitanjima u policijskim agencijama,
  • Promocija žena i njihove uloge u policiji,
  • Istraživanje o policijskim ovlastima i mehanizmima zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti,
  • Kreiranje i promocija web stranice za prijavljivanje zloupotrebe policijskih ovlasti.

Policijski komesar Uprave policije MUP-a ŽZH je podržao aktivnosti Udruženja, zahvalio se na dosadašnjoj suradnji, te izrazio spremnost za svaki vid buduće suradnje.

 

FOTOGALERIJA: https://mupzzh.ba/content/projekt-policija-i-po%C5%A1tivanje-ljudskih-prava-u-bih

 

UPRAVA POLICIJE