Thursday, May 26, 2022 - 14:46

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. Trogodišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke je implementacijski dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti Ministarstva i predstavlja osnovu za izradu DOP-a i PJI-a. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za period 2021.-2027. godina. Prilikom  izrade trogodišnjeg plana rada Ministarstva, preuzeti su projekti i aktivnosti iz Akcijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godina. 

 

Radna verzija trogodišnjeg plana rada se, u skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke  i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOP, u cilju konzultacija sa socioekonomskim partnerima, širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka.

 

Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: [email protected] u roku od deset dana od dana objave na web stranici.

 

Trogodišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za period 2023.-2025. godine možete preuzeti OVDJE