Wednesday, October 5, 2022 - 08:03

Obavještavamo kandidate, koji su se prijavili na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke, broj: 02-2-818/22-5 koji je objavljen dana 02.09.2022. godine, da će se utvrđivanje morfološkog kriterija obaviti dana 07.10.2022. godine (petak), s početkom u 09:00 sati, u uredu broj 51 u sjedištu MUP-a ŽZH u Ljubuškom. O rasporedu dolaska kandidati čije su prijave potpune će biti obavješteni putem telefona.

Napomena: na zakazano testiranje obvezno je ponijeti važeću identifikacijsku ispravu!