Wednesday, November 30, 2022 - 09:42

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje, koji su ispunili opće i posebne uvijete, dostavili svu traženu dokumentaciju i zadovoljili morfološke kriterije, da će se Test općeg znanja uključujući i pismeni rad, održati dana 06.12.2022. godine (utorak),  s početkom u 10:00 sati, u Hotelu Bigeste, na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 69, 88 320 Ljubuški.

Kandidati koji polože Test općeg znanja, dužni su pristupiti pisanju pismenog rada na zadanu temu, istog dana. Navedeno testiranje obavit će se sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke (,,Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 16/16, 24/17, 13/18 i 26/21).

Napomena: na zakazano testiranje / pismenu provjeru znanja/ obvezno je ponijeti važeću identifikacijsku ispravu.

                                                       

                                                         POVJERENSTVO ZA IZBOR