Friday, June 10, 2022 - 10:53

Kandidate koji su zadovoljili na Testu tjelesnih sposobnosti obavještavamo da će se Intervju, iz čl. 16. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/16, 24/17, 13/18 i 26/21) održati u dane 01.07.2022. godine (petak), 04.07.2022. godine (ponedjeljak), 05.07.2022. godine (utorak), 06.07.2022. godine (srijeda) i 07.07.2022. godine (četvrtak), s početkom u 08:30 sati, u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, na adresi Ulica IV Brigade HVO Stjepan Radić br. 11, Ljubuški.

Sukladno odredbi čl. 9. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/16, 24/17, 13/18 i 26/21) kandidatima smo dana 10.06.2022. godine putem pošte poslali pismenu obavijest o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Kandidate putem web stranice Ministarstva obavještavamo o mjestu i vremenu održavanja intervjua za slučaj da pošta nekome kandidatu pravodobno ne uruči obavijest. 

                                                                                                                                                                  POVJERENSTVO ZA IZBOR