Tuesday, March 29, 2022 - 09:18

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA
 

            Obavještavamo kandidate, koji su se prijavili na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke, da će se utvrđivanje morfološkog statusa obaviti dana 30.03.2022. godine, s početkom u 09:00 sati, u uredu broj 51 Ministarstva u sjedištu.

Dana 28.03.2022. godine Povjerenstvo za izbor otvorilo je prispjele prijave.

Kandidatima čije su prijave nepravodobne, nepotpune ili koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa Povjerenstvo će dostaviti obavijest na način propisan Zakonom o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99) da im je prijava odbačena, i navesti razlog zbog čega je odbačena.

Ova obavijest ima formu zaključka u upravnom postupku i protiv nje kandidat može izjaviti žalbu Policijskom odboru u roku od 8 dana od dana dostavljanja.

Kandidati čije su prijave prihvaćene dužni su u navedeno vrijeme doći na utvrđivanje morfološkog statusa.

Danas, tijekom dana, telefonski ćemo kontaktirati sve kandidate i obavijestiti ih jesu li njihove prijave prihvaćene ili odbačene.

Kandidati trebaju ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu s fotografijom.

 

Bosna i Hercegovina                                               
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA                                        
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
          POVJERENSTVO ZA IZBOR

Broj: 02-2-132/22-235
Ljubuški, 29.03.2022. godine

                                                                                                                                       

POVJERENSTVO ZA IZBOR