Sunday, March 29, 2020 - 09:03

Od danas u ŽZH policijski sat od 19.00 do 05.00 sati.

Županijski stožer civilne zaštite na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 28. ožujka 2020. godine, donio je Zapovijed o dopuni Zapovijedi.

U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-42-1/20 od 20.03.2020. godine, iza točke 1. koja glasi "Zapovijeda se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Županije Zapadnohercegovačke", dodaje se točka 2. koja glasi: 

2. Od zabrane iz točke 1. Zapovijedi izuzimaju se: 

- Vlasnici i direktori gospodarskih subjekata pod uvjetom da ti gospodarski subjekti obavljaju gospodarsku djelatnost;

- Pčelari koji su na dan 20.03.2020. godine bili registrirani u Registru udruga Županije Zapadnohercegovačke.             

Za provođenje ove točke Zapovijedi zadužuju se: 

- Za vlasnike i direktore gospodarskih subjekata: Ministarstvo gospodarstvo Županije Zapadnohercegovačke na temelju pismenog zahtjeva i dokaza da je vlasnik ili direktor gospodarskog subjekta;

- Za pčelare: općinske/gradske službe gospodarstva.

Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja.

 

Također, Županijski stožer civilne zaštite na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 28. ožujka 2020. godine, donio je Zapovijed o izmjeni Zapovijedi kojom se, umjesto od 18.00 sati, zabranjuje kretanja građana na području ŽZH od 19:00 do 05:00 sati, a primjenjuje se od 29. ožujka 2020. godine. 

 

MUP ŽZH