Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava paketića za sv. Nikolu"