Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Obnova zgrade Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija ŽZH kroz 2 LOTA" za LOT 1 - Radovi zamjene prozora, vrata, staklenih stijena i prateći radovi