Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava namještaja za potrebe Ministarstva"