Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Uspostava videonadzora u gradovima ŽZH putem pametnih kamera"