Odluka o poništenju postupka javne nabave "Nabava printera, skenera i rezač papira"