Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava GPS uređaja"