Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava auto guma"