Thursday, June 8, 2017 - 15:30

 

Dana 08.06.2017. godine s početkom u10,00 sati u MUP-u ŽZH održan je kolegij Uprave policije na kome su bili prisutni rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica vezano za izvješće o radu Uprave policije za svibanj 2017.g, planirane aktivnosti 2017. g. i razno.

Pod točkom razno razmatranu su pitanja vezano za redovito funkcioniranje Uprave policije, a posebice vezano za uplate doprinosa i poreza za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova za 2015., 2016., 2017. godinu, a posebno u svjetlu najava održavanja štrajka upozorenja sindikata djelatnika MUP-a ŽZH vezano za neizmirivanje obveza iz plaća za poreze i doprinose i dr.

Od Ministarstva financija ŽZH Ministarstvo unutarnjih poslova zaprimilo je informaciju o uplatama doprinosa i poreza uposlenika MUP-a ŽZH za protekle tri godine.

Mjesečni iznos obveza prema doprinosima na i iz plaće i porezu za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova u navedenim godinama iznosi približno 260.000,00 KM. Po osnovi obveza za mirovinsko-invalidsko osiguranje uplaćena su sredstva u iznosu od 6.253.086,52 KM, po osnovi obveza za zdravstveno osiguranje uplaćena sredstva iznose 2.771.570,51 KM, po osnovi obveza za osiguranje od nezaposlenosti uplaćena su sredstva u iznosu 358.294,74 KM a po osnovi obveza za porez na dohodak uplaćena su sredstva u iznosu od 515.868,92 KM.

Također u protekle tri godine po različitim osnovama uloženo je preko 1.500.000,00 KM,.a najveći dio se odnosio na materijalno tehničku opremljenost uprave policije / motorna vozila, unoforme, sredstva veze i dr./. Također, u protekle tri godine provedena su dva natječaja za prijem policijskih službenika u radni odnos u čini policjac i mlađi inspektor, te je u radni odnos primljeno trideset šest policijskih službenika, a pri završetku je natječaj za prijem još trideset policijskih službenika koji će ubrzo biti upućeni na školovanje policijske službenike.

Na održanom radnom sastanku kompletni kolegij Uprave policije dao je punu podršku ministru Zdravku Borasu na njegovom doprinosu u funkcioniranju Uprave policije u proteklom razdoblju od kada je imenovan za ministra Unutarnjih poslova.

 

 

UPRAVA POLICIJE