Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Usluge osiguranja službenih motornih vozila"