Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Usluge konsolidiranja agregata za potrebe neprekidnog napajanja Operativnog centra i server sale i ostale usluge u MUP - a ŽZH"