Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Mrežne kamere za nadzor prometa i pripadajuće licence"