Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava uredskih stolica i uredskoga namještaja po mjeri "