Odluka o izmjeni Plana Javnih nabava za 2016.godinu