Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Osiguranje službenih motornih vozila "