Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za Lot 2 Nabava Eurodizel goriva za službena vozila PU Grude