Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za Lot 1 Nabava Eurodizel i Eurosuper goriva za službena vozila Ministarstva u sjedištu i PU Ljubuški