Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe - Za opremanje prostorija sigurnosnog službenika