Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu aktivne i pasivne oprema za PU Grude i PU Posušje