Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja osobna računala