Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga pranja motornih vozila za 2020. godinu