utorak, siječnja 30, 2018 - 15:24

 

Dana 30.01.2018.godine po zapovijedi Policijskog komesara u vremenu od 13,30 sati do 15,00 sati na području općine Grude izvedena je simulirana pokazna vježba blokade općine Grude , kao i užeg područja Gruda , prema ranije urađenim planovima blokade u slučajevima izvršenja teških kaznenih djela s elementima nasilja i upotrebe vatrenog oružja.

 

Navedena pokazna vježba je imala za cilj pokazati u kojem realnom vremenu policijski službenici mogu izvršiti planiranu blokadu, a u realizaciji su sudjelovali policijski službenici Sektora uniformirane policije i PU Grude koji su vršili blokadu na cestovnim komunikacijama na području općine Grude.