Odluka o usvajanju žalbe "Usluge osiguranja vozila"