Odluka o poništenju postupka "Nabava stambenog kontejnera"