Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga "Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila"LOT 2-Motorna vozila iz programa Dacia pod garancijom