Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga "Nabava pranja motornih vozila"LOT4-Policijska Uprava Grude