Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga "Nabava pranja motornih vozila"LOT3-Policijska Uprava Posušje