Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga "Nabava pranja motornih vozila"LOT2-Policijska Uprava Široki Brijeg