Odluka o poništenju postupka javne nabave roba "Nabava goriva za potrebe Ministarstva" LOT 4 - Policijska Uprava Grude