Odluka o poništenju postupka javne nabave roba " Nabava goriva za potrebe Ministarstva " Lot 4 - Policijska Uprava Grude