Odluka o poništenju LOT 2 Nabava posebnih ljetnih cipela za policijske službenike