Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2019.godinu