Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava u 2020. godini