Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Usluge servisiranja i održavanja uređaja za grijanje i hlađenje"