Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Usluge servisiranja aparata za početno gašenje požara"