Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Usluge osiguranja vozila"