Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Usluge nadzora na adaptaciji nadstrešnice na zgradi Ministarstva financija i Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke"