Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Usluge liječničkog i psihološkog pregleda kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke"