Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Usluge konfiguracije 4G mrežne opreme"